หลักสูตรเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิผล[Code 2560-004]

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิผล[Code 2560-004]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนำทีมให้พัฒนาทักษะได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เทคนิค ศาสตร์และศิลป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร :

  • การสอนงาน (Coaching) คืออะไร? ทำไมต้องสอนงาน?
  • การสอนงานเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในบทบาทผู้จัดการอย่างไร?
  • อุปสรรคของการสอนงาน, กลยุทธ์การสอนงานที่ได้ผล
  • ศาสตร์และศิลป์การสอนงาน, วิธีการมอบหมายและติดตามงาน
  • เครื่องมือช่วย Coaching, Competency ที่สำคัญของ Coaching
  • กุญแจสำคัญที่สุดของ Coaching คืออะไร

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง