หลักสูตรปลูกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณด้วย NLP [Code 2560-025]

หลักสูตรปลูกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณด้วย NLP [Code 2560-025]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับผู้เริ่มต้นอยากทำธุรกิจ
  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับผู้อยากพัฒนาธุรกิจ/สินค้า/บริการ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน

รายละเอียดหลักสูตร :

  • พื้นฐาน Neuro – Linguistic Programming (NLP)
  • กำหนดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแบบ NLP (NLP Outcome Setting)
  • การสร้าง Alignment   ของความเป็นผู้กรอบการด้วย 6 ขั้นตอนของ   NLP Logical Level
  • พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนด้วย Disney Strategy
  • พัฒนาแผนธุรกิจที่ตอบกับชีวิตที่ใช่ และรายได้ที่ปรารถนาด้วย Talent Dynamics

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง