หลักสูตร NLP เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [Code 2560-036]

หลักสูตร NLP เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [Code 2560-036]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน HR / หัวหน้างาน
  • เพื่อเพิ่มเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
  • เพื่อใช้ NLP ในการเพิ่มผลิตภาพ

รายละเอียดหลักสูตร :

  • สมมติฐานเบื้องต้นของ NLP กับแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ
  • ทักษะและเครื่องมือสำคัญของ NLP เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
  • การใช้ NLP สร้างความเป็นเลิศของบุคคล และทีมในกิจกรรม โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
  • ผลิตภาพเพิ่มได้ด้วยการโปรแกรมจิตใต้สำนึก

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง